2 of 5

1. WHAT’S THE STATEMENT?

Peraturan pertama pemakaian kemeja dengan slogan. Kenal pasti dahulu kenyataan apa yang dipaparkan di hadapan muka kemeja anda. Pastikan slogan tersebut bukanlah slogan yang menyentuh bab-bab sensitiviti seperti agama, politik, seksual dan lain-lain. Cadangan kami, pilih kemeja yang berslogan ringkas, pernyataan yang minimalis dan teks yang mudah difahami. Yang pasti, elak undang kecaman okay!

2 of 5