7 of 8

6. HIDUP LEBIH LAMA

Apa benar dakwaan ini? Berdasarkan kajian terhadap 300 lelaki yang lahir di antara 1867 hingga 1915 di Pulau Sardinia, Itali secara purata lelaki dalam kategori pendek hidup 2 tahun lebih lama daripada lelaki biasa. Hasil kajian ini menyamai keputusan 15 kajian yang dilakukan sebelumnya. Malah, mengikut statistik, majoriti lelaki di Pulau Sardinia ini dikatakan hidup lebih lama berbanding lelaki di negara-negara Eropah lain.

7 of 8