8 of 8

7. LEBIH KUAT BEKERJA

Kenapa kami agak yakin dengan kenyataan ini? Ya, secara psikologinya  menunjukkan lelaki rendah lebih kuat bekerja kerana mereka mahu menjadi setanding atau lebih hebat daripada lelaki tinggi. Seakan menganggap saiz mereka yang rendah satu motivasi, lelaki rendah dilihat dan tampak lebih berfikiran luas, kreatif serta rajin dalam memajukan diri berbanding mereka yang tinggi.

Oleh Wan Mohd Firdaus, 25 Mei 2017

 

8 of 8